Dohoda o spolupráci 2020

19.05.2015 08:07

Dohoda o spolupráci ČHS se společnostmi TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Strojírny a stavby Třinec, a. s., Třinecký inženýring, a. s., Slévárny Třinec, a. s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s. r. o., Šroubárna Kyjov, spol. s. r. o., TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s. a VÚHŽ, a. s. na rok 2019. je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.
 
 
administrace