Podnikové vynálezy a know-how, strategie jejich ochrany

Podniková pobočka České hutnické společnosti
ve spolupráci
s hospodářským vedením Třineckých železáren, a.s.
Vás zvou k semináři
na téma
Podnikové vynálezy a know-how, strategie jejich ochrany
čtvrtek 12. 06. 2014
od 10:00 hodin v SOŠ Třineckých železáren, a.s.
Třinec Kanada

V případě, že Vaše účast nebude možná, delegujte svého náhradníka. Děkujeme

 

 

Program semináře

1. Úvodní slovo, Ing. Jan Kobielusz, předseda PP ČHS

2. Způsoby a podmínky k zajištění patentové ochrany vynálezů a možnosti ochrany podle obchodního zákoníku
 Ing. Josef Zima, jednatel spol. AriD o.s., Hradec Králové

3. Management v ochraně duševního vlastnictví
Ing. Martin Navrátil, Ph.D., ředitel a předseda představenstva spol. SYNPO, akciová společnost

4. Řízená diskuze o postupech k zajištění ochrany podnikových vynálezů a Know-how v  Třineckých železárnách a dceřiných společnostech – Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.

5. Zhodnocení a závěr

Organizační zajištěni:
Ing. Jan Kobielusz, kl.35273, jan.kobielusz@trz.cz
Ing. Bohdan Suchanek, kl. 32997, bohdan.suchanek@trz.cz

 

 
 
administrace