SEMINÁŘ PP ČHS A TŽ, A.S. - 2.10.2013

Podniková pobočka České hutnické společnosti

ve spolupráci

s hospodářským vedením Třineckých železáren, a. s.

 

 

Vás zvou ke společné diskuzi

na téma

 

 

Nové formy činnosti členů ČHS na inovačních
procesech v podniku

__________________________________________________________

 

 

Středa 2. 10. 2013

od 10:00 hodin v SOŠ Třineckých železáren, a. s.

Třinec Kanada

 

 

 

 

Program semináře

 

1. Úvodní slovo

Ing. Jan Kobielusz, předseda PP ČHS

 

2. Současný podíl činnosti členů ČHS na inovačních procesech, rekapitulace stavu,

Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., ředitel společnosti MMV Ostrava

 

3. Inovace – zdroj motivace a rozvoje lidí,

PaedDr. Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů, AGC Flat Glass Czech, a.s.

 

4. Možnosti zvýšení, zlepšení současného stavu a nové možnosti nebo směry v činnosti členů ČHS na inovačních procesech v TŽ,

mediátor diskuze Mgr. Marcela Stará

 

5. Zhodnocení a závěr

 
 
administrace